Výměna manželek online vanessa decker

výměna manželek online vanessa decker

Jak jednotlivé výtvory vznikaly, se dozvíte z přiložených fotografií. Lípa na zahradě Stromy a přírodu vůbec je potřeba chránit, to ví i děti z naší mateřské školy. Staré stromy rostoucí ve městě však můžou ohrozit bezpečí a zdraví občanů, a tak je potřeba je porazit. I poté mohou mít své využití, mohou být zužitkovány například ve prospěch vzdělávání dětí. Na naší zahradě přibylo několik kusů kmenu lípy od kulturního domu, které budou sloužit k novému poznání a rozvoji pohybových dovedností dětí.

Více informací, včetně kritérií přijetí a potřebných dokumentů, naleznete na webových stránkách Při zápisu můžou rodiče s dětmi v době od 8 do 11 hodin a od Děkuji celému vedení za individuální přístup a za spolupráci při řešení jídelníčku se speciálními nároky.

Velmi si vážíme času, který nám vedoucí školní jídelny věnovala při pravidelných konzultacích. Dále děkujeme paním učitelkám, protože denně přímo ve třídě dbaly synových dietních omezení, a děkujeme také všem paním kuchařkám i podpůrnému personálu, který se několikrát denně na přípravě jídel přímo podílel.

Potravinová alergie se u syna začala projevovat náhle až v předškolním věku. Díky spolupráci s MŠ Duha jsme byli schopni z jeho jídelníčku vyloučit alergen a on se tak mohl zapojit do svého předchozího školkového života, opět si hrát s kamarády a připravovat se na školu. Vedení a personálu školky patří náš vděk. Za celou rodinu Jana Pilečková. Navštívily jsme planetárium, kde děti pozorovaly v kopuli hvězdnou oblohu. Pro všechny to byl obrovský zážitek.

Na co se mohou děti těšit do konce školního roku? Připravujeme ke Dni matek Kloboukový den, Čarodějnický rej, oslavu Dne dětí, slavnostní stužkování předškoláků, výlet do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště. Vážení rodiče, přijďte se podívat s dětmi do naší školičky, kdy je den otevřených dveří v době zápisu dětí do mateřské školy ve dnech 4. Těšíme se na vás. Vítá vás hrad Nerudov Hradní uvítací fanfáry v podání soběslavského žesťového kvarteta a obyvatelé hradu Nerudov vítali děti, které přicházely do mateřské školy strávit již šestnáctou kouzelnou noc.

Letos děti přišly prožít noc na hradě. Na hradě Nerudov, ve který se pro tuto příležitost mateřská škola proměnila, a na soběslavském hradě - v městské knihovně. Fanfáry dozněly, všichni se shromáždili na hradním nádvoří a před děti předstoupil pán Han z Nerudova se svou paní Ivanou z Nerudova.

Přiletěla sova Rudinka a přinesla dětem listinu s pozváním k návštěvě blízkého soběslavského hradu Petra Voka z Rožmberka. Děti byly před cestou panem Hanem pasovány na pážata a oblékly si vestičky s erbem hradu Nerudov. A mohly se vydat na cestu. Ve své skupině dívky skončily na 2.

Další vítězství získaly s Chlumčanskými dračicemi, dostaly se tak mezi čtyři nejlepší týmy turnaje, a byly tak krůček od postupu do Superfinále. V semifinále nestačily na soupeřky z Prahy a ve velmi vyrovnaném utkání o bronz prohrály se ZŠ Smržovka v poměru 2: Přes veliké zklamání, které zavládlo v týmu po posledním hvizdu rozhodčích, si všechna děvčata zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Naše nejlepší hráčka, Kristýnka Hybšová, byla zvolena spolu s brankářkou Kačkou Holasovou do all- star výběru tohoto krásného turnaje.

Ilona Klimešová Mladý módní návrhář Dne První místo v kategorii 1. Na hradbách soběslavského hradu byla zdáli vidět procházející se Bílá paní. A to už celou družinu z hradu Nerudov opět vítaly slavnostní fanfáry. Před soběslavským hradem všechny očekával hradní klíčník a uvedl děti před samotného pána Petra Voka na terasu hradu. Po slavnostním přivítání byla pážata z hradu Nerudov pozvána do hradní knihovny na počteníčko od pohádkové babičky. Babička přečetla příběh z knihy K. Smolíkových Na hradě Bradě.

Poté Petr Vok vyzval přítomné k návštěvě hradního sklepení, které skrývá poklad. Petr Vok šel první a pážata jej následovala. V hradním sklepení byla pážata z hradu Nerudov vyzvána k odvážnému činu a úkolu najít truhlici s pokladem. Pážata měla pro strach uděláno a postupně procházela chodbami, na jejichž konci našla Bílou paní i s truhlou plnou zlaťáků. Pážata tak za odměnu dostala bílé čepice od Bílé paní a štít Petra Voka s erbem pětilisté růže a také malý dárek od dětí z hradu Bradu.

S truhlicí zlaťáků se celá družina vracela na svůj hrad Nerudov, kde je čekala hradní slavnostní večeře - těstoviny Bílé paní a krásný pestrobarevný ohňostroj. Pážata byla po výpravě unavena a spokojeně ulehala ke spánku na svůj nový polštářek Dobrou noc a sladké sny na hradě Nerudov! Kolektiv MŠ Nerudova V bohatém kulturním programu nechybělo vystoupení souboru zobcových fléten Třeboňských pištců, originální módní přehlídka studentů školy, prohlídka školy a malé občerstvení.

Srdečně děkuji všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola této prestižní soutěže, a oceněným žákyním blahopřeji. Jaroslava Pflanzerová pokračování na str. B Míšu Pejšovou, přihlaste ji do matematické soutěže. Nejenže z toho bude mít obrovskou radost na rozdíl od svých vrstevníků , ale zcela nepochybně se umístí na čelních pozicích výsledkových listin. Školní kolo proběhlo Od tohoto dne jsme čekali na výsledky, které byly zveřejněny až začátkem dubna.

Budeme jí držet pěsti. Míša se také pravidelně zúčastňuje Matematické olympiády. Školní kolo je pro ni pouze zahřívacím okruhem. Závod v podobě kola okresního se letos konal a Michaela dojela na výborném třetím místě. Aby úspěchů nebylo málo, v další matematické soutěži Pythagoriádě - se Míša stala úspěšnou řešitelkou školního kola a se zúčastní kola okresního. Blahopřejeme k dosaženým úspěchům a věříme v ještě větší.

Bylo to poprvé, co jsme takovou akci pořádali. Blížily se Velikonoce, a každá třída proto už od ledna vymýšlela a vyráběla vlastní výrobky s tematikou blížících se svátků.

Vyrobené předměty pak žáci nabízeli na svých stáncích v přízemí školy ve dvou jarně vyzdobených vestibulech. Přišlo nás podpořit velké množství návštěvníků - rodiče, prarodiče, naši známí a kamarádi.

Asi nikdo neodešel domů s prázdnou. Některé děti se projevily jako vyložení obchodníci, bylo vidět, jak je prodej baví. Nabízely, smlouvaly, a přestože se počasí moc nevyvedlo, všude panovala příjemná nálada. Postaráno bylo i o jídlo a pití. Školní klub se totiž proměnil v kavárnu, kde žáci 9.

Po páté hodině jarmark pomalu končil, doprodávaly se poslední výrobky. Podle ohlasů návštěvníků se tato školní akce velice vyvedla.

Reprezentanti naší školy se utkali s dalšími sedmi školami celkem v pěti zápasech. Po jedné prohře s domácími, jedné remíze a třech výhrách obsadili naši florbalisté krásné 2. Všem gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zvláštní dík patří brankáři Karlu Bezpalcovi z V. B a nejlepšímu střelci Davidu Šrubařovi z V. Naďa Vančatová Florbal dívek 1.

Beneše dokončení ze str. To proběhlo v Jindřichově Hradci V obou zmiňovaných kategoriích byla velmi dobrá konkurence. B-tým skončil osmý a náš A-tým obsadil po vyrovnaných bojích v semifinále a v boji o 3.

Ještě úspěšnější byly starší dívky, které za účasti 6 družstev skončily druhé. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Interaktivní formou ve dvou dvouhodinových blocích si žáci jednotlivých tříd osvojovali především psychosociální dovednosti.

Pracovali ve skupinách, dvojicích i samostatně. Tvořili malé projekty, řešili neobvyklé situace, hráli modelové situace, obhajovali své názory, vyjadřovali své postoje. Program byl pestrý a zajímavý, dotkl se oblasti dospívání, kamarádství, přátelství, partnerství, sexuální výchovy, zneužívání návykových látek, šikany a odpovědného rozhodování v těchto oblastech Děkujeme především paní Evě Novákové, která zajímavý program připravila a vedla.

Těšíme se na pokračování v příštím školním roce. Žáci a učitelé 2. Beneše Florbal dívek 1. Naši školu reprezentovala dvě děvčata z II. Obě dívky zpívaly lidové písně bez doprovodu hudebního nástroje a v této soutěži se umístnily takto: A skončila na 3.

Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Vančatová Jaro na základní škole praktické Jako každoročně jsme i letos přivítali jaro projektovým dnem Velikonoce, který se konal 1. Všechny třídy se na tento den proměnily v tvořivé dílničky, kde si žáci pletli pomlázky a vyráběli různé velikonoční dekorace z přírodních materiálů.

Při tvoření jsme si povídali o svátcích jara, velikonočních zvycích a tradicích. Všem se práce vydařila a dětem se výrobky moc líbily. Starší žákyně mezitím připravily v naší cvičné kuchyni chutné občerstvení pro celou školu.

Na květen připravujeme přírodovědnou vycházku po okolí Soběslavi, kde budou pro žáky připravena stanoviště se soutěžními úkoly a na závěr i malé občerstvení. Doufáme, že počasí bude opět na naší straně a o výsledcích vás budeme informovat v příštím vydání. Výstava se koná od 1. Otevírací doba denně kromě pondělí od 9. Děti ze zájmového kroužku Kytara k táboráku porovnají své dosud naučené schopnosti techniky hry i zpěv s kytarou.

Soutěž bude rozdělena do kategorií dle věku a je přístupná veřejnosti. Začátek soutěže je v 9. Po loňské premiéře v Soběslavi se i letos koná ve středu K vidění budou vystoupení různých žánrů orientální tance, mažoretky a roztleskávačky, diskotance, hudební a pěvecká vystoupení a mnoho dalších.

V rámci Bambi bude probíhat i doprovodný program ukázky hasičského sportu, vodní záchranné služby, policie a další. Přehlídka bude zahájena ve hodin v parku u Domu dětí a mládeže v Soběslavi. Sraz účastníků je v 9. Podmínkou účasti je kolo v řádném technickém stavu. Zájemci se mohou hlásit v DDM nejpozději do Zahájení soutěže je v 9. V letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže v sólové hře na dechové nástroje a soutěže smyčcových orchestrů.

Svobodová Okresní kolo dechové soutěže se konalo v naší ZUŠ Ve hře na příčnou flétnu získala E. Ve hře na zobcovou flétnu získala A. Hovorkovou postoupily do krajského kola. Krajské kolo soutěže se konalo v ZUŠ Dačice. Novotná se z organizačních důvodů soutěže nezúčastnila, P. Hovorkové porota ocenila 1.

Také houslová třída I. Vaňkové měla rušné jaro. Smyčcový soubor Divoké strunky získal v krajském kole soutěže ZUŠ 2. Všem soutěžícím gratulujeme a pedagogům děkuji za přípravu a trpělivost! Molíková, ředitelka ZUŠ Vážení rodiče! Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce studium hry na hudební nástroj nebo výtvarný obor v ZUŠ oba obory určené pro žáky od 6 let výjimečně i pro pětileté dovolujeme si Vás pozvat dne v h do ZUŠ na informativní schůzku pouze pro rodiče , na které Vám budou poskytnuty veškeré informace ohledně přijímání do ZUŠ a následného studia na naší škole.

Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku v ZUŠ a domluvíme, jak a kdy proběhne talentová zkouška. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci této schůzky zúčastnit, můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle nebo osobně s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi jakékoli dotazy a těšíme se na nové žáky. Svou hudbu označuje jako landscape folk. Jeho hlavním tématem jsou Sudety - jejich skutečné i neskutečné příběhy a obrazy. Petr Linhart je písničkář s křehkou, ale i zábavnou a moudrou poezií, obracející se k fiktivním i reálným dávným kořenům a jejich otiskům v naší duši.

Prošel řadou kapel a seskupení. Hrál ve slavné kapele Čp. Některé jeho písničky jsou ale tak osobní, že je často hrává sám, jen za pomoci nahalené elektrické kytary. Když začne hrát, musíte si chvilku zvykat na jeho tichý a vemlouvavý hlas, na jeho havlovské er, na jeho podivně schoulený postoj u mikrofonu nebo způsob mluvy, když uvádí své balady. Po počátečním překvapení bývá publikum často jakoby uhranuto šamanem Linhartem, a ten pak sází jednu jemnou píseň za druhou a vtahuje vás do svého zvláštního světa.

Je to svět vytvořený z dávných vnitřních i vnějších ozvěn, ze snů, z legend i skutečných příhod. Chcete zažít písničkářský večer s naprosto svébytnou, jemnou a zároveň velmi silnou atmosférou? Přijďte ve čtvrtek Martina Plátová Dobročinný bazar Rolničky Poslední týden v březnu Rolnička již podruhé otevřela v prostorách Informačního centra na soběslavském náměstí dobročinný bazar.

Chodník byl opět plný knih, skleniček, hrnečků, domácích spotřebičů, obrazů a mnoha dalších věcí, které Rolničce darovali lidé ze Soběslavi a okolí. Celkový výtěžek z prodeje byl neuvěřitelných Kč, které budou použity na otevření Obchodu dobré vůle v Táboře, Sídlišti nad Lužnicí. Zde bude Rolnička provozovat celoroční příjem a prodej darovaných věci. Vznik obchodu podpořila nadace České spořitelny, Městský úřad a Úřad práce Tábor. Pracovní uplatnění zde získají lidé se zdravotním postižením.

Děkujeme všem lidem, kteří nám darovali nepotřebné věci a také Městskému úřadu v Soběslavi, který nám zapůjčil prostory Infocentra. Pokud byste chtěli i nyní darovat nepotřebné věci, je možné je kdykoliv přinést do některé z našich poboček v Soběslavi nebo přímo do Obchodu dobré vůle v Táboře, který zahájí provoz Bližší informace získáte na telefonním čísle Mgr. Koordinátorky i poradkyně dosáhnou dalšího kvalitního vzdělání, vytiskneme informativní leták pro pediatry, doplníme půjčovnu pomůcek o některé nákladné pomůcky, např.

Tvá plastová kachnička v závodě na divoké vodě může vyhrát některou ze skvělých cen a pomůžeš tak společně s námi těm, kteří to potřebují. I když nebudeš mít čas na závody 7. Více o charitativním závodu a online nákupy startovního čísla na v Městské knihovně v Soběslavi nebo Informačním centru ve Veselí n.

Vstupenky jsou slosovatelné a lze je zakoupit v předprodeji v RC Sobík. Děti se mohou těšit na tvoření, zpívání, cvičení, tancování, hry, karneval, vycházky, výlet. U dětí od 5 let po domluvě možnost ukončení v hodin, v ceně oběd a odpolední svačina. Přihlášky si můžete vyzvednout v RC Sobík. Město Soběslav, RM Gastro s. Veselí nad Lužnicí, Banes s. Praha, Pharmed CZ s. Chceš strávit pár dní s kamarády na čerstvém vzduchu? Jsi-li žákem třídy, sbal si kufry a pojeď s námi!

Kdo pojede, neprohloupí, těšíme se na vás, děti! Děti spí ve dvoulůžkových stanech s dřevěnými podsadami. Kamil Rosa, tel , Svaz tělesně postižených uspořádal pro své členy v měsíci březnu rekondiční víkendový pobyt v lázních Bechyně.

Pobyt se všem líbil a již se těší na další setkání v Bechyni. Chlapci vybrali strom, který odpovídal náročným kritériím a pokáceli ho.

Pak už přišla na řadu tvrdá manuální práce, pomocí pořízů zbavit ho kůry, aby dobře vyschl. A protože daleko nejtěžším úkolem je samotné stavění máje, zveme Vás všechny ve čtvrtek Nebude chybět ani občerstvení a do večerních hodin bude hrát živá kapela. Touto cestou bychom rádi poděkovali Ing.

Petru Matoušovi za darování stromu a Martinu Záhorovi za pomoc s odvozem stromu do města. Julie Fáberová Začátkem dubna jsme opět vyrazili na tradiční obchůzku Soběslavi, abychom oslavili svátky jara Velikonoce. Přípravy ale musely začít o něco dříve. Bylo totiž potřeba, aby naši šikovní chlapci upletli pomlázky.

A je nutné uznat, že se jim, stejně jako v minulých letech, povedly. Naše velikonoční turné jsme začínali na Zelený čtvrtek. Traduje se, že zvony odlétají do Říma, a proto jsou potřeba nahradit. A tak jsme se ve čtvrtek odpoledne chopili řehtaček a vyrazili jsme. Naše sestava nebyla úplná, ale i tak byly naše řehtačky velice dobře slyšet. I na Velký pátek bylo potřeba zastoupit zvony, a tak jsme opět vyšli v odpoledních hodinách do ulic, tentokrát už ve větším počtu.

Na Bílou sobotu si bylo třeba přivstat, protože nás čekal výstup na soběslavskou věž. I když se v tento den zvony už vracejí, bylo ještě nutné před polednem naposledy zařehtat. Počasí nám sice moc nepřálo, ale velikonoční sněhové přeháňky jsme statečně zvládli. Na Boží hod velikonoční jsme mohli odpočívat a nabírat síly na nadcházející Velikonoční pondělí. To se chlapci chopili svých pomlázek a společně s dívkami vyrazili na koledu.

V brzkých ranních hodinách jsme začali obcházet celou Soběslav. Smyslem tohoto dne je vyplatit ženy a dívky, aby byly šťastné a zdravé. Po roce jsme také oprášili naše velikonoční říkadla, za která jsme na oplátku dostali malovaná vajíčka, čokolády, ale i nějaké to pití na zahřátí. I v pondělí nám počasí nadělilo ne příliš vysoké teploty a vydatné sněžení. My jsme ovšem byli připraveni i na tuto variantu, a proto nás to neodradilo. Den jsme zakončili rozdělením vykoledovaných sladkostí a vajíček.

Pevně doufáme, že všichni, koho jsme navštívili, byli spokojeni a že budou celý tento rok zdraví a uvidíme se zase nejpozději za rok. Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií a ta dále na sólový zpěv a zpěv s doprovodem na hudební nastroj. Verunka se ve své kategorii umístila na předních místech, a to i díky Standovi Tomšovi, který ji doprovodil hrou na klarinet. Oběma patří velká gratulace.

Vynášení Morany V neděli Po velmi povedeném vystoupení na náměstí jsme se vydaly průvodem k jezu u Hvížďalky. Tam jsme Moranu zapálily a s pomocí říkanky Zimo, zimo, táhni pryč. Velikonoční koledování s Ráčkem Na velikonoční koledování jsme se připravovali na zkouškách opakováním koled. Po vynesení Morany nastal ten správný okamžik přivítat jaro krásně motanými důtkami a koledami.

O pondělním ránu jsme si přichystali vůz a toužebně očekávali příjezd koňského potahu. Ten dorazil na smluvené místo, kde jsme ho přivítali s velkým jásotem.

Koně byli zapřaženi po svedení z vozu do žebřiňáku, na kozlík usedl pan Pán, který se chopil otěží a kočíroval spřežení. My jsme naskákali na žebřiňák a první kroky koňského spřežení vedly po dvoře kulturního domu, aby si koně zvykli na to, co mají za sebou.

Pak jsme vyrazili do ulic našeho města. Za celkem příznivého počasí jsme projížděli městem a těšili návštěvami u domácích krásnou koledou a důtkou, ti nás pak obdarovali krásnými kraslicemi nebo vajíčky či jinými dary. Po poledni se začala projevovat únava na našich malých nožičkách, a tak jsme své kroky směřovali zpět do dvora kulturního domu.

Na přání našeho kočího jsme zakončili tento krásný a vyvedený den spanilou jízdou celého souboru kolem soběslavského náměstí. Velmi děkujeme Romanu Paušovi za zapůjčení žebřiňáku, Romanu Vácovi za pomoc při převozu žebřiňáku do Soběslavi a také patří velký dík panu Pánovi z Nové vsi u Chýnova.

Poskytl nám své koně, abychom mohli tuto spanilou jízdu s koledováním po Soběslavi uskutečnit. Samozřejmě děkujeme Petru Valešovi za poskytnutí zázemí dvora kulturního domu. Dana Moravcová, vedoucí souboru Soběslavský Ráček.

Díky růstu a novým zakázkám může společnost nabídnout další pracovní místa. Letošní velkou investicí divize Speciální obrábění a výroba SOV je horizontální obráběcí centrum pro nový projekt automobilky Scania. Jedná se o obrábění gravitačního odlitku trubky chladicího systému motoru nového nákladního vozu švédské značky.

Projekt jsme doslova vybojovali začátkem roku a do sériové výroby by měl přijít v polovině roku Vyžádá si kapacitu celého jednoho obráběcího centra v nepřetržitém provozu, uvedl ředitel divize My a další rok, V roce s patnáctkou na konci, opět tužíme svá těla, vždyť pročpak by doma na gauči pohodlnět měla. Jsme sice štíhlejší co do počtu, však o to více legrace, smích a zpěv stále zní celou hodinu na place. Také dobrou náladu, ba i vtipy veselé, si z každého cvičení vždycky domů neseme.

Stejně letos jako vloni, tančíme si a cvičíme, těšíme se, že koncem dubna, opět košťátka si ozdobíme. Však nechceme na nich odletět, jen si s nimi zacvičíme a radostným smíchem tělocvičnu opět rozezníme. Jedná se o automatový soustruh za 5,5 milionu korun a přírubový soustruh za 4,5 milionu korun. Stroje nám umožní zvednout jak produkci nýtovacích nástrojů, tak i dílů.

Pro tohoto zákazníka vyrábíme pneumaticko-hydraulické nýtovací nástroje v široké škále typů, uvedl ředitel divize PV Milan Vančata. Firma má propracovaný personální program, ucelený systém vzdělávání a kariérního rozvoje. Svým zaměstnancům poskytuje pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, odměny za plnění ukazatelů podnikatelského plánu, odměny při pracovním jubileu, poskytuje závodní stravování za zvýhodněnou cenu. Na Pískách celkem Odcizený hliníkový materiál následně dne prodal ve výkupně Celia, ul.

Jednání se dopustil přesto, že byl v posledních třech letech za takový čin odsouzen a potrestán trestním příkazem OS Tábor. Neznámý pachatel NP v době do po rozstříhání drátěného plotu vnikl na pozemek poškozeného R. Odcizil přívěsný vozík a dále poškodil tři okna a vchodové dveře dřevěného srubu. Následně vnikl do prostoru srubu, který prohledal a odcizil rohovou sedací soupravu, různé druhy elektrického nářadí, motorovou pilu, tlakovou myčku, motorovou kosu, vzduchový kompresor, lednici s potravinami, vestavěnou troubu a různé druhy přikrývek.

Způsobil poškozenému škodu na poškození ve výši Kč a na odcizení Kč. NP v době dne poškodil lampu pouličního osvětlení na Havlíčkově nábřeží v parku u kostela sv. Víta, čímž způsobil škodu Městskému úřadu Soběslav ve výši Kč. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena Požár suché trávy na ploše cca m 2 v Roudné.

Při nehodě byly zraněny tři osoby Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních a dodávkového automobilu u obce Horusice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba. Libor Šmahlík, velitel stanice. Tato drobná plemena vystavoval př. Autrata, kdy získal čestnou cenu pro jeho kolekci Novočerkazských rejdičů a v jednotlivcích byl oceněn jeho Volžský rejdič. Míka vystavoval Komárenské rejdiče žluté sedlaté, kteří byli rovněž oceněni čestnou cenou.

Oběma našim chovatelům patří poděkování za reprezentaci naší organizace a gratulace k výborným výsledkům. Hlavním bodem bylo plánování říjnové výstavy, příprava smluv pro posuzovatele a schválení dalších úkolů pro zajištění celé výstavy. Byl zahájen prodej skleníkové a venkovní sadby spolu s prodejem truhlíkových květin. Novinkou byl prodejce medoviny, medu a ostatních včelích produktů. Zveme naše spoluobčany na nedělní trhy 3. Zveme Vás na Trasy od 20 do cca km.

Každý účastník obdrží na startu mapku tras s popisem a v cíli pamětní list, splní-li časový limit a bude-li mít potvrzení o průjezdu kontrolními místy označenými v mapce.

Více informací získáte na případně na telefonu Nová Škoda Fabia pro výcvik řidičů Dne došlo k slavnostnímu předání nového výcvikového vozu Škoda Fabia 1. V nejbližší době tak budou mít budoucí řidiči možnost seznámit se s výcvikovým vozidlem splňujícím nejvyšší standardy bezpečnosti. V současné době si musíme zvykat na neustálý vývoj techniky, který přímo sprintuje vpřed, a i budoucí řidiči by měli mít tu možnost poznávat výhody nejnovějších prvků aktivní i pasivní bezpečnosti, což nový model vozu Škoda Fabia beze zbytku splňuje.

ZŠ Vernisáž proběhne v pondělí 4. Spektrum je v současné době jediným sborem tohoto druhu v ČR a jedním z mála na světě. Kříže Veselí nad Lužnicí od 18 hodin, vstupné dobrovolné. Velký sál KD od 21 hodin, vstupné Kč. Předprodej v infocentru a KD. Velký sál KD od 10 hodin, vstup volný. Park za KD od 14 hodin. Víceúčelový sál KD od 19 h, vstupné dobrovolné. Věra Suchodolová, KD Záchranářské Neratovice Tradiční jarní závody v Neratovicích letos navštívilo mladých vodních záchranářů z 12 místních skupin z celé České republiky, aby změřili své síly ve sportovních záchranářských disciplínách.

Soběslav reprezentovalo 10 členů VZS ve věku let. I přes zásah chřipkové epidemie se podařilo získat kvalitní umístění a dobré časy. Systém soutěže je zkouška všestrannosti jednotlivců 4 disciplíny a čtyřčlenných štafet 2 disciplíny. V bojovné atmosféře Soběslavští vybojovali: Tento závod byl zařazen do nominační série závodů, ze kterých vzejde výběr zástupců do české juniorské reprezentace. Doufáme, že i v letošním roce se podaří některému ze Soběslavských reprezentovat na Mistrovství Evropy juniorů a seniorů.

Vše se rozhodne na květnovém Mistrovství ČR mládeže v Sokolově. Stolní tenisté DDM Soběslav v nich skončili se střídavými úspěchy, lze však říci, že cíle stanovené před začátkem soutěží splnili. Sestava Matějů Václav, Vondruška Filip, Hložek Tomáš a Novotný Petr oba ještě starší žáci však má šanci na udržení v přeboru, případně na boj o postup zpátky do divize.

B-družstvo mužů v Krajské soutěži obsadilo 6. C-družstvo mužů v Okresním přeboru obsadilo 4. Vyhráli několik krajských turnajů Soběslav, Vyšší Brod, Kovářov , v krajském žebříčku figurují do 5. Nyní musí uhájit své pozice na krajských turnajích TOP 10 a přeborech jednotlivců, neboť v příští sezoně přecházejí do kategorie dorostu, kde je mnohem větší konkurence. V dorostu si nevede špatně ani Dominik Šimota, který je aktuálně na 3. Vítězové krajského turnaje staršího žactva v Kovářově V kategorii mladšího žactva si velmi dobře vedou sestry Tereza a Lucie Holubovy, které na posledním turnaji v Kovářově obsadily 2.

Mladší žák Láďa Dobiáš se spoluhráčem Heinzlem z Prachatic čtyřhru dokonce vyhráli. Toto jsou nadějné výsledky do budoucna, které ukazují, že v DDM stále vyrůstají mladé naděje jihočeského stolního tenisu. Závěrečného turnaje sezony dne se v DDM Soběslav zúčastnilo 18 hráčů a hráček. Ve dvouhře zvítězil Arnošt Pražák před Filipem Vondruškou, 3. V soutěži útěchy zvítězil Pavel Hložek před Táňou Vodákovou. Dále oddíl stolního tenisu DDM Tábor, pobočka Soběslav uspořádal v letošní sezoně dva velmi ceněné krajské bodovací turnaje mladšího a staršího žactva.

Úspěchy našich mladých členů si zaslouží, abychom v této tradici pokračovali i v dalších sezonách. Soběslav, Comett Plus s. Za projevenou podporu všem děkujeme. Pavel Hložek, předseda oddílu stolního tenisu DDM Soběslav Zamykání ledu stříbrným klíčem Dne byla v našem klubu ukončena krasobruslařská sezona.

Pro naše krasobruslařky jsme připravili trénink plný her, soutěží a zábavy. Ovšem pomyslným uzamknutím ledové plochy tréninky nekončí. Stále se budeme potkávat třikrát týdně, a to jak při hodinách krasotechniky, tak při hodině gymnastiky. Některé naše členky navštěvují tréninky v Českých Budějovicích, kde je stále zimní stadion v provozu. Tyto tréninky jsou pro ně velkou motivací, neboť se zde setkávají s vynikajícími krasobruslařkami z klubu BK České Budějovice. Získanými zkušenostmi a dovednostmi nás pak určitě obohatí v další sezoně.

Jsme moc rádi, že se nám tato krasobruslařská sezona velmi vydařila. Náš klub získal řadu cenných kovů, pohádku na písně z Ledového království zhlédlo více než diváků a pro velký úspěch jsme ji opakovali.

Doufáme, že třeba bude inspirací i pro jiné krasobruslařské kluby. Všechny naše členky a jeden člen dosáhli svých osobních malých či velkých sportovních úspěchů a v neposlední řadě jsme jako klub dosáhli i toho, že nám společně, ať už na ledě nebo mimo něj, bylo dobře. Hezké jarní dny vám přeje KK Soběslav Velikonoční turnaj v kuželkách Dne se konal Velikonoční turnaj v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů, kterým moc děkuji.

Nejlepšího výkonu dosáhla Olina Chalašová, která překonala výsledkem i bývalého profesionála Otu Kunce. Nejmladším účastníkem byl tříletý Jakub Tuček. O příjemný pobyt na kuželně se postaral oddílový barman Míra Dubský.

Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia s. Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se. Speciální pozdrav je pro loňské deváťáky, ze kterých se teď oficiálně.

Heřmanov Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při.

Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících. Vážení občané, Zpravodaj č.

Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor číslo 2 Měsíční plán: Hudičákem z Musea Fotoateliéru. Obecní úřad Řenče Řenče 54, 01 M. Loudová E-mail: Akce v Sušici a okolí leden , kostel sv. Strana 1 celkem 8 Občasník Obce Vysočina Dne: Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,.

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen číslo 3 Měsíční plán: Vítězem výběrového řízení se stala firma K. Zpravodaj listopad - prosinec obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:.

Rada města schválila navržený program jednání. Městský úřad Úsov dne: Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co. Svěcení znaku a praporu. Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. B ř e z e n 2 0 1 6 Velikonoce jsou takzvané pohyblivé svátky. Nejsou stanoveny přesným kalendářním datem, ale určují se podle chodu hvězdných. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou.

Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní. Další zasedání se uskuteční v úterý Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení. Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3.

A zároveň vás také zvu na. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne Letošní slunné léto se nám opravdu vydařilo, i poslední. Město Vizovice, Masarykovo nám. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok.

Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své Přijďte povzbudit naše malé hasiče. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 01 Kojetín Usnesení z Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme. Ministerstvo vnitra České republiky č. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne Co nového v obci?? Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích.

Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele. Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z Masaryka za účasti 7 členů.

Šilheřovický zpravodaj Listopad Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího.

O to bychom se chtěli pokusit i my. Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku , a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme.

On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Přece polibkem z pravé lásky! Trpaslíci vědí, že Růženka miluje Jacka. On jediný ji může probudit ze zakletí. Jenže Jack je momentálně ve spárech děsivého draka Paliče. Ten, jak všichni vědí, sídlí v pevnosti mocné Della Morty. Našich sedm statečných sebere odvahu a neohroženě se vydávají Jacka osvobodit.

A jako v každé správné pohádce, na malé hrdiny čeká mnoho nástrah a dobrodružství. Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí. Přelidněný svět roku se řídí drastickým zákonem jednoho dítěte na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší sourozenec je nesmlouvavě odebrán. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá a žije sedm sester.

Vypadají stejně, přesto je každá jiná a každá je svá. Všechny dohromady pak mají jednu identitu pro pohyb venku, kde vystupují jako jedna osoba a žijí jeden společný oficiální život. Chodí do školy, do práce, s kolegy do baru, vztahy pouze na jednu noc. Každá ze sester chodí ven jeden den v týdnu. Pondělí vychází v pondělí, Úterý v úterý a tak dále až je řada na Neděli. Jejich systém funguje po mnoho let skvěle. Až do toho dne, kdy se Pondělí nevrátí domů. Šest zbylých sester musí opustit svůj úkryt a zjistit, co se stalo.

Jakákoliv chyba je ale může prozradit a jejich život se z pevného klidného řádu mění v napínavou futuristickou akci plnou adrenalinu a nečekaných momentů. Musí dokázat, že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné co mu zbylo. Hedvika Jana Plodková je svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází životní krizí. Podvědomě cítí, že má raději svého psa než vlastního potomka, a v pořádku není ani její vztah s matkou. Po období vnitřního zmatení si uvědomí, že její hlavní problém spočívá v absenci mateřské blízkosti.

Když jedné noci nalezne rodičovské deníky svého zesnulého otce, kde zaznamenával rané dětství dcery, rozhodne se Hedvika jejich láskyplný obsah využít jako terapii: Hedvika pomalu začíná měnit vztah k sobě samotné a tím pádem i k malé Adélce. Absence blízkosti je komorní psychologické drama odehrávající se na západě Česka během jednoho z mnoha zemětřesných rojů, která jsou pro tento kraj příznačná. Tajné vládní agentury povoláni k tomu řešit zločiny, které žádný jiný agent nevyřeší… nebo spíše zpackat situace tak, jak to nikdo jiný nedokáže.

Aby bylo zřejmé, jak těžké je jejich poslání, Mortadelo a Filemón využívají převleky stejně tak jako bizarní a dost často nepoužitelné nápady, které spolu s jejich originálním ostrovtipem zvrátí misi v bláznivé dobrodružství, které ve světě zločinu nemá obdoby. Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.

Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vydavatelku Kate Graham Meryl Streep a ambiciózního šéfredaktora Bena Bradleeho Tom Hanks z deníku The Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.

Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D technologie — všechny tyto atributy a ještě mnohem více v sobě sdružuje nový film ALDABRA: Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití.

Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody. Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži.

Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli, i nepřáteli, v různých dobách jejich životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas. Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět.

Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její rodinu a svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním viděním světa. Před očima jí ožívají tajuplné a legendární postavy Malého Prince, Andělky, Jana Nepomuckého a dalších — na Malé Straně a v okolí Karlova mostu a také v Itálii, kde v kraji své babičky prožije kouzelné zážitky na karnevalu v Benátkách.

Alence odejde její vysněný kamarád a s ním jí zemře její dětství. Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn a sám — je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině.

S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich přátelé, kteří budou nuceni přečkat bezpočet nebezpečných a náročných situací, pokud mají nalézt cestu zpátky domů dříve, než nadejde vražedná zima.

Užívejte si neřestí, Alibi na míru to za vás vyžehlí. A nikdo se nic nedozví. Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? Nebo mít prostě chvíli klid od všeho? Hrdinové z Alibi na míru všechno zařídí a nikdo nemá ani páru. Alibi na míru má to nejlepší z francouzských komedií. Je to komedie, která vás naučí říkat pravdu. Anebo si sehnat pořádný alibi. Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady.

Jejich nový, už čtvrtý příběh začíná tradičně: Alvin, Simon a Theodore totiž dostanou podezření, že Dave, jejich velký člověčí kamarád a ochránce, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto svatbou získají jednoho naprosto příšerného, nesnesitelného, vyženěného bratra Milese a navíc je Dave možná nakonec i úplně opustí. Toto žádání o ruku se má odehrát za tři dny až v Miami, a tak mají naši chlupatí hrdinové hodně málo času a před sebou o to více kilometrů, aby zabránili této naprosto příšerné katastrofě.

I když se Chipmunkové vždy snaží udělat správnou věc, nakonec ji udělají tím nejhorším představitelným způsobem. Ostatně hned od začátku jejich výpravy mají v patách hodně naštvaného palubního detektiva z letadla, protože chtěli udělat dobrý skutek.

Což znamená, že osvobodili všechny přepravované domácí mazlíčky a pustili je ze zavazadlového prostoru mezi cestující. Když ke dvoru přijede Mozart Tom Hulce, nominovaný na Oscara , Salieri si s hrůzou uvědomí, že božské hudební nadání, které si přál mít on sám, dostal do vínku tento obscénní a rozpustilý vtipálek.

Salieri dohnán žárlivostí k zuřivosti organizuje intriky s cílem zničit Mozarta, k čemuž je ochoten použít všechny dostupné prostředky. Podařilo se Salierimu umlčet jednoho z největších géniů světové hudby?

Záhada — a hudba — zůstávají. Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém městečku je náhle narušen, když Mika doběhne vlastní minulost a začne se o něj zajímat vláda USA. Avšak jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Ale po návratu domů Chris zjišťuje, že na válku nedokáže zapomenout.

Ve čtrnácti letech mu tragická autonehoda vzala oba rodiče. O devět let později přišel o svou přítelkyni při teroristickém útoku. Posílá ho proto ke Stanu Harleymu Michael Keaton , veteránovi ze studené války, aby ho pořádně vycvičil. Stan a Mitch budou později zkoumat sérii zdánlivě náhodných útoků na vojenské a civilní cíle. Při odkrývání souvislostí útoků spojí své síly s tureckým agentem, aby zastavili tajný záměr rozpoutat světovou válku na Blízkém východě.

Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do nového domu. Hlavním důvodem je, že potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro Jamese, který je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. Zkrátka jsou v situaci, kdy si příliš vybírat nemohou a dům Amityville jim po všech stránkách vyhovuje. Navíc James nejen nečekaně nabyde vědomí, ale začne se zázračně uzdravovat. Bohužel to je pro obyvatele domu pravděpodobně poslední dobrá zpráva. Jejich radost totiž netrvá dlouho.

V domě se začnou dít i další nadpřirozené jevy a ty už nejsou tak radostné. Bella začne matku podezřívat, že jim o jejich novém domově neřekla úplně všechno. A její tušení se brzy potvrzuje. Dozvídá se, že žijí v nechvalně známém domě Amityville, o kterém se už několik desetiletí vypráví děsivé a krvavé historky.

Nyní se potvrzuje, že to nejsou pouhé legendy. Boj o přežití v domě plném zla právě začíná. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně.

V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl — popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi.

Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí.

Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem. Ta však právě pohřbila manžela a zatím není připravená na nové vztahové dobrodružství.

Zdeněk Václav Neužil se chce dneska večer zabít, protože mu jeho kamarád Filip Ondřej Sokol přebral ženu. Těžce to nenese jen on, ale i jeho esotericky založená matka Zuzana Kronerová , která se kvůli tomu navíc rozhádala se svou nejlepší kamarádkou, výše uvedenou Marií, protože Filip je její syn.

Tenhle složitý vztahový propletenec rozetne osud už za pár hodin. Přestože andělé mají být nestrannými pozorovateli, nedá jim to, aby se alespoň částečně nepokusili situaci zachránit. Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít se s nimi nedá.

Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí násilným rozdělením nově vzniklé rodiny.

A to právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první lásku. Po pětidílné sérii z  Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů.

Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. Laura Barbora Štikarová je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské prostředí.

Při tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu Toman Rychtera. A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě komických a romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její světy zvláštním způsobem propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude nadále romanticky snít, nebo se dokáže poprat se svým skutečným životem.

Mistr současné romance Joe Wright přichází po Pýše a předsudku a Pokání s dalším srdceryvným příběhem. Tentokrát si vybral obsáhlý román ruského klasika Lva Nikolajeviče Tolstého Anna Karenina a samozřejmě se svou velkou múzou Keirou Knightley v hlavní roli. Příběh o vdané ženě Anně Karenině, která se zamiluje do výrazně mladšího jezdeckého důstojníka Alexeje Vronského Jude Law , není třeba blíže představovat, Tolstého kniha vedle Kreutzerovy sonáty patří ostatně k základní středoškolské četbě.

Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky, která prochází celým srdcem, v kulisách hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko. Píše se rok Vitální a krásná Anna Karenina Keira Knightley má vše, o čem sní všechny její současnice — je ženou Karenina Jude Law , vysoce postaveného vládního úředníka, kterému porodila syna, a její společenské postavení v Petrohradě těžko může být vyšší.

Poté, co dostane dopis od svého záletného bratra Oblonského Matthew Macfadyen , ve kterém ji žádá, aby mu přijela pomoci zachránit jeho manželství s Dolly Kelly MacDonald , odjíždí Anna do Moskvy. Na cestě se Anna seznámí s hraběnkou Vronskou Olivia Williams , na kterou na nádraží čeká její syn, elegantní důstojník jezdectva Vronský Aaron Taylor-Johnson.

Při seznámení Anny a Vronského to vzájemně zajiskří a cit se rozhoří. John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek, krásnou starou klasikou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle.

Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek. Podvodník Scott Lang Paul Rudd , vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi Michael Douglas ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují.

Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý svět.

Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek  Ant-Man a Wasp , který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech filmu  Captain America: Občanská válka  musí Scott Lang čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec.

Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti. Studenti zajali 52 lidí, které drželi v zajetí dnů. Ale uprostřed chaosu se podařilo šesti Američanům utéct a najít útočiště v domě kanadského velvyslance Kena Taylora. Kvůli věrohodnosti vznikl i scénář k filmu nesoucí název Argo.

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o malém hrdinovi… Arthur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše Minimojů a setkat se tak s princeznou Selénií.

Minimojové na jeho počest chystají obrovskou hostinu a princezna se chystá obléknout do šatů z růžových okvětních plátků. Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není pochyb o tom, že princezna Selénia je v nebezpečí! Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji zachránit. Až na místě ale zjistí, že Minimojové ho o pomoc nevolali. Kdo na mladého hrdinu nastražil tuto léčku? Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví.

Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety záhadně zmizel.

Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim hrozí zabavení domku. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v říši Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl.

Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá se hledat pomoc právě do říše Mimimojů. Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí.

Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom Arthur, který se ale musí nejdříve dostat do své ložnice a vrátit se do své původní velikosti! Uvězněný v drobném tělíčku Minimoje, se může samozřejmě spolehnout na pomoc Selenie a Betamechea a kupodivu také na Darkose, syna Maltazarda, který tvrdí, že chce přejít na jeho stranu.

V závěrečném boji proti Maltazardovi, kdy jde Arthur se svými kamarády pěšky, jede na kole, v autě a dokonce i na motorce Harley Davidson, bude Arthur s kamarády potřebovat veškerou pomoc, která seženou. Filmová báseň jednoho z největších filmařů současnosti zasazená do Číny 9.

Jeho hrdinkou je profesionální vražedkyně Nie Yinniang, která poté, co selže ve svém úkolu, dostává od své paní rozkaz vrátit se do svého rodného kraje a zabít muže, jemuž byla kdysi přislíbena — svého bratrance, který dnes velí největší vojenské oblasti v severní Číně.

Usvědčený vrah Callum Lynch Michael Fassbender je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v minulosti. Callum se díky Animusu propojí se svým prapředkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v  Jmenuje se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už několik století vede skrytou válku s řádem templářů, svým odvěkým nepřítelem.

Tajná organizace asasínů se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se templáři s pomocí inkvizice zmocnili mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje. A právě tento artefakt je podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa. Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii.

Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům… Když Anticlimax popsal zoufalou situaci svých lidí, Galové mu darovali barel svého kouzelného lektvaru a Astérix a Obélix jsou pověřeni doprovodit ho domů.

Jakmile dorazí do Británie, Anticlimax jim představí místní zvyky ve vší parádě a všichni to pořádně roztočí! Vytočený Caesar se však rozhodne naverbovat Normanďany, hrůzu nahánějící bojovníky Severu, aby jednou provždy skoncovali s Brity. Jenže Normanďani touží po jediném — zažít strach. A to protože někde zaslechli přísloví: Galové, Britové, Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé honičky za kouzelným lektvarem, na němž záleží spása národa.

Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů… Celá?!? Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují.

Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen. Musejí nabrousit veškerý svůj důvtip a pokusit se prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit. Filmová mysteriózní adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje.

Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné. Jenže Eddie Mannix se za ta léta naučil, že i tu sebevětší krizi lze vyřešit.

Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé také jako S. Začíná provádět nábor po celém světě. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí.

V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů. Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob.

Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství.

Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům.

V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům.

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii.

Ta se po vzoru faráře Petra rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové a do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech sedm místních drben k moři. Talentovaný mladý řidič Ansel Elgort , který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští.

Když se Baby setká s dívkou svých snů Lily James , vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bossem Kevin Spacey přinucen zúčastnit se další akce, která je předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život, láska i svoboda.

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu.

Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci světa dali dokupy taneční skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky sny.

Oba stejně jako ostatní členové skupiny sní o tom, že jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní a bohatí. A dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu se jednoho dne opravdu pootevřou. Během tanečního battlu jim totiž uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale svoje tvrdé zákony, pro charakter každého z nich a pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku.

Tu nejtěžší pak bude muset podstoupit láska ústřední dvojice. Zatím se milovali bez kompromisů, do jejich citů ale vstoupí nové a nečekané postavy. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi.

S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce. Filmová verze muzikálového zpracování osudů Nikoly Šuhaje loupežníka z roku , jak je pro brněnské Divadlo na provázku podle archivních dokumentů a novinových článků napsal Milan Uhde a nastudoval režisér Zdeněk Pospíšil.

Snímek, oscilující mezi pohádkou, baladou a muzikálem je zároveň inspirován románem Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech.

Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se konečně dočkala premiéry na filmovém plátně. Řeč je o panence Barbie.

Přestože loni oslavila pětapadesátiny, stále se může chlubit dokonalými křivkami. Díky nim si už zahrála třeba Popelku, Malou mořskou vílu nebo zakletou Odettu z Labutího jezera. Všechny tyto její role sice ocenily milióny dětí, ale jen na domácích kinech. Až v roce se Barbie stane plnohodnotnou filmovou hvězdou jako rocková princezna v Barbie Rock´n Royals. Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se vrací na filmové plátno. Všechny tyto její role ocenily milióny dětí, které jí teď určitě budou držet palce také jako tajné agentce, která dostane za úkol polapit nepolapitelnou zlodějku diamantů.

Po skončení premiéry live beseda s režisérem Ondřejem Slaninou a s hlavní postavou Pavlem Trávníčkem. Mladý režisér z oblastního divadla dostane první velkou příležitost režírovat ve velkém divadle. K dispozici má ansámbl herců a zejména dva herecké bardy — opory divadla, kteří jsou oba přesvědčeni o své dokonalosti a navzájem se upřímně nesnáší. Jenže bude to vůbec možné, když jim stejně jako v životě klade osud do cesty neustálé překážky?

Atraktivní pohled do herecké kuchyně a divadelního zákulisí režíruje Ondra Slanina a v hlavních rolích se objeví Pavel Trávníček, Zdeněk Maryška, Robert Nižník, Kristýna Leichtová, Miluše Šplechtová a další čeští umělci. Novodobý astronaut Toník přistane na Měsíci, kde se setká se zvláštní společností. Všichni jej srdečně vítají se sklenkou vína a přejí si, aby domnělý Měsíčňan poznal kouzlo života na Zemi.

Baron Prášil se pak spolu s Toníkem vypraví do Turecka, kde ze zajetí zákeřného sultána vysvobodí půvabnou princeznu Bianku.

Vychloubačný baron se ji snaží okouzlit a vrhá se proto do bláznivých dobrodružství — ocitá se v útrobách mořské velryby, proletí se na pařátech obrovitého ptáka, na mořském koníkovi plave pod vodní hladinou, na dělové kouli se přesunuje do válečných vřav.

Bianku však během fantaskních eskapád učaruje odvážný snílek Toník a nakonec společně doputují tam, kde příběh začal — na bledý Měsíc. Ten totiž patří nejen básníkům a fantastům, ale především milencům. Barry Seal Tom Cruise pracuje jako pilot dopravního letadla a rutina amerických vnitrostátních letů ho čím dále víc ubíjí.

Barryho čekají sexy přelety nad základnami kolumbijských narkobaronů, ze kterých pořizuje bohatou fotodokumentaci, nutnou pro boj s drogovými kartely. Jenže proč létat takhle naprázdno, když se můžete spojit i s protistranou a kromě fotek pro CIA vozit do Ameriky i drogy? A proč se zároveň nestát informátorem DEA Národní agentura pro boj s drogami , která má v oblasti také své specifické zájmy?

A proč se rovnou nezapojit do jedné z největších tajných operací, které kdy americká vláda posvětila? Barry to prostě hraje na všechny světové strany a jde mu to víc než skvěle.

Už dávno se přestal nudit. Má krásnou ženu, topí se v penězích a vůbec si nepřipouští, co se stane, až se tenhle domeček z karet zhroutí.

A on se jednoho dne zhroutí. Tomáš Magnusek, Rudolf Hrušínský ml. Učitel Tomáš Majer, který v roce nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Co na to rodiče dětí? Co se bude dít, když se podobné školy zruší? Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí.

Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet. Celá událost měla velký dopad na celé lidstvo. Najednou se nikdo necítí v bezpečí. V Gothamu mezitím vyčerpaný a zkušený Bruce Wayne znovu navrátí světu Batmana  Ben Affleck , aby dovedl Supermana k odpovědnost a spravedlnosti. Netuší však, že tímto rozhodnutím započne cestu k velkému přátelství, které položí základ Ligy spravedlivých! Velké přátelství, ještě větší dobrodružství.

Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných kulisách savojských Alp. Chlapec Sebastián a jeho velký horský pes Bella, které milují už čtyři generace, se po dvou letech vrací na plátna kin s novým příběhem. Spolu s nimi se vrací hlavní postavy a tváře, v důležité roli se znovu představí nádherné divoké svahy savojských Alp a přibude i jedno tajemství.

Ben-Hur je epický příběh Ben-Hura Jack Huston , potomka významného knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, ho křivě obviní ze zrady. Jeho rodina včetně milované manželky skončí ve vězení a on sám je zbaven majetku a odsouzen k doživotním galejím.

Po třech letech strávených na moři se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou — pomstít se Messalovi za všechna příkoří, které mu způsobil. Vyzve jej proto na souboj v závodech čtyřspřežím, aby dokázal, že pravda a vítězství stojí na jeho straně. Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka vypráví příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního otce.

Problémy v rodině nedokáže řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými kamarády a stále více se propadá do uzavřeného světa svých představ.

Doma hru na šťastnou rodinu hrát nedokáže, svět venku ji vysává, má strach, ale submisivní erotické hry zároveň neodmítá. Neúnosnost situace a řada dramatických okolností doženou hlavní hrdinku až do nevěstince, kde se její postavení dále vyhrocuje.

Ale je otázka, co Jolana vlastně chce? Ale chtějí to udělat po svém: Mike a ostatní chlapi se vydávají na své závěrečné vystoupení, a když se cestou zastaví v Jacksonvillu a Savannah, aby obnovili staré známosti a navázali nová přátelství, sklízejí obdiv, naučí se pár nových pohybů a překvapujícím způsobem se zbaví své minulosti.

Dojemný romantický film od Lasse Hallströma. Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském městečku začíná zapouštět kořeny.

Musí se tedy rozhodnout — zvolí život na útěku, nebo novou rodinu? Sympatická Eliška Petra Hřebíčková je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla Jiří Langmajer. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání — Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník.

Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit. Hlavním hrdinou muzikálu, natočeném podle stejnojmenného románu Victora Huga, je Jean Valjean Hugh Jackman , který je odsouzen na galeje za to, že ukradl kousek chleba.

Po svém propuštění se z něj stává skutečný zločinec, který procitne ze svých hříchů, až když biskup zapře před policií jeho loupež. Deset let poté se stává starostou městečka Vigau, velitelem místní policie je však naneštěstí jmenován Inspektor Javert Russell Crowe , který má s Valjeanem z galejí nevyřízené účty.

Birdman je černá komedie o herci M. Keaton , který se stal slavný především tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho příběh sledujeme od chvíle, kdy se snaží prosadit v jedné z her na Broadwayi, ve dnech, které předchází premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby vzkřísil svoje rodinné vztahy, kariéru i sám sebe. Hopper Taylor Kitsch nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr.

Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky Brooklyn Decker jejího otce Liam Neeson , shodou nešťastných náhod svého nejvyššího velitele. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi.

I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme. Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné mimozemšťany. Všichni se stali obětmi ambiciózního vědeckého experimentu, jehož cílem bylo nalezení inteligentního života kdekoli ve vesmíru. Vysílaný signál skutečně na jedné planetě zachytili a vyslali několik průzkumných lodí, které měly zjistit, odkud se to ozývá a jak to tam vypadá. Mimozemšťané přistáli na moři poblíž Havajských ostrovů, uprostřed probíhajícího mezinárodního námořního cvičení, které si interpretovali po svém a začali se bránit.

Kolem své flotily a na části pobřeží utvořili neprodyšný ochranný štít, pod kterým s nimi uvízlo i několik bitevníků včetně toho, na kterém slouží Hopper a také Hopperova přítelkyně, která byla zrovna na treku po havajských kopcích, poblíž vysílače výše uvedeného signálu. Hopper má tedy pořádný důvod pustit se do boje. Filmové drama líčí příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu postihu, upevnit si mocenské postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů v historii Bostonu.

Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost. Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu.

Heavymetaloví klasici odehráli během půl století dlouhé kariéry na 80 koncertů, které vidělo víc než milion fanoušků po celém světě. Skladby, které zazněly na derniérovém podiu, ve filmu doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na desetiletí společného působení. Kamera navštíví také nahrávací studio, v němž si rockeři střihnou staré skladby, které nikdy nezazněly před živým publikem.

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K  Ryan Gosling dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi Harrison Ford , bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný. Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paříže díky velkorysosti jednoho z nich — Samuela.

Jeho otec mu však nečekaně zastaví přísun peněz a Samuel, ve snaze neprozradit nepříjemnou situaci kamarádům, se pouští do riskantních projektů.

Štěstí mu však nepřeje, zaplete se s místní mafií, poštve si proti sobě dealery drog, neuspěje ve světě diskoték a nakonec ho ještě začne hledat policie. Nezbývá mu nic jiného, než přiznat pravdu svým spolubydlícím kamarádům a požádat je o pomoc. Nový film s Meryl Strepovou a Julii Roberts. Westonovi jsou taková normální rodinka, prolezlá alkoholismem, různými závislostmi a léta doutnajícími konflikty.

Matka, tři dcery, jejich muži a další příbuzní. Když se sejdou všichni pod jednou střechou, je téměř jisté, že z toho nebude právě poklidný dýchánek. Není divu, že tyhle vždy sarkastické, nepříjemné a rozhádané lidi si nakonec můžeme i zamilovat. Mladý agent FBI Utah v utajení inflitruje zlodějský gang, jehož členové si libují v extrémních sportech. Žijí s totálně uvolněným přístupem k životu. Ten jediný zákon, který jsou ochotni respektovat, je zemská gravitace.

Skupina nezná žádné limity a právě daleko za hranicemi běžných omezení a pod vedením charismatického vůdce Bohdiho provádí nevídané a velmi propracované zločiny.

Utah postupně získává informace i důvěru a sympatie Bohdiho a celého gangu. Zároveň ale začíná pochybovat o svých oficiálních povinnostech. Je čím dál více pohlcen opojným a nespoutaným životním stylem, kde je hlavním krédem svoboda a adrenalin. Bez ohledu na to, kolik pravidel se poruší a kolik lidí zemře. Ten uvrhne Egypt do krutovlády a chaosu. Mocnému Horovi musí pomoci získat vládu zpět smrtelníci, především legendární zloděj Bek Brenton Thwaites a krásná Zaya Courtney Eaton.

Boxer Billy Hope Jake Gyllenhaal je na vrcholu své slávy, má nádherný dům a milující rodinu. I navzdory jeho úspěšné kariéře, ho manželka Maureen Rachel McAdams prosí, aby s boxem skončil a mohl tak trávit více času se svojí dcerou Leilou Oona Laurence. Vše se ovšem změní ve chvíli, kdy je jeho manželka neúmyslně zabita během potyčky s jiným boxerem. Billyho svět se hroutí. Když mu soud navíc odebere kvůli jeho nevyrovnané povaze dceru z opatrovnictví, je jeho poslední nadějí návrat do světa boxu.

Za pomoci trenéra Tita Willse Forest Whitaker se pokusí získat svoji dceru zpět. Volné pokračování stejnojmenného filmu z roku Ve filmu se setkáme se všemi hrdiny z předešlého dílu, jejich osudy budou však rozdílné. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. Jen málokdo zná drama v zákulisí: Jeho 20letý vyzyvatel John McEnroe se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu.

Nejlepší světoví hráči tenisu jsou uvězněni vlastní kariérou. Oba sportovci jsou neustále tlačeni proti sobě komerčním tenisovým průmyslem: Rivalové jsou nuceni si přiznat během Wimbledonu , že jediný, kdo chápe čím si prochází, je jejich největší nepřítel. Příbramák Petr Bambousek patří mezi českou fotografickou špičku wildlife a přírodovědné fotografie. Od roku cestuje po panenské přírodě zapomenutých koutů světa a dokumentuje to, co možná civilizace brzy vytlačí ze světa.

Jako fotograf přírody zůstávám v úžasu nad dokonalostí maskování místního hmyzu, obranyschopností ještěrů a propracovanou hierarchií v tlupě endemických nosatých opic. O to více pak prožívám tlak civilizace, který je dnes patrný na každém kroku, a přispívá k alarmujícím zprávám o rychlém tempu odlesňování a dopadu na celý křehký ekosystém. Během svého povídání bych vám rád přiblížil důvody silného pouta, které jsem si k Borneu vytvořil, a podělil se s vámi o snímky, které zachycují rozmanitost místní přírody.

Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých letech vydává do New Yorku najít práci a začít nový život. Ve velkoměstě si nejprve velmi těžko zvyká, ale po té, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, stesk po domově pomalu mizí.

Po smrti své sestry se ale musí vrátit za matkou do rodného Irska a vedle starých přátel zde potkává i novou lásku. Buchty a klobásy , první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket. Film Bůh masakru nabízí v režii Romana Polanského jízlivou podívanou i přehlídku hereckých výkonů.

Jeho absence v oscarových nominacích je trochu nespravedlivá. Devětašedesátiletý Roman Polanski se v poslední době těšil zájmu především v souvislosti se svým zatčením za víc než třicet let starý sexuální delikt. Vzápětí po propuštění z domácího vězení ve Švýcarsku režisér natočil černou komedii Bůh masakru, jež jistě stojí za pozornost sama o sobě.

Adaptaci úspěšné divadelní hry francouzské dramatičky Yasminy Rezy, která právě přichází i do českých kin, však můžeme vnímat i přes osudy tvůrce, spojené s vynuceným statusem světoběžníka i dvojím uvězněním. Svou novou zkušenost totiž Polanski nekompromisně spojuje se svým dětským pobytem v krakovském ghettu.

Bůh masakru navíc těží dramatické maximum z bytostně komorního půdorysu, připomínajícího až časoprostorovou past. Ve vyprávění využívá prakticky jen čtyři osoby a obývák jednoho luxusního bytu. Mezi postavami snímanými z dálky, ve svobodném přírodnímcelku, hraje roli klukovská parta. Její dva příslušníci se v prologu dostanou do divoké hádky, jež vyvrcholí zraněním jednoho z nich.

Celovečerní hraný film BURÁCENÍ je typické drama založené na pravdivé události, která se stala v roce a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi.

Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy. Vítěz berlínského Zlatého medvěda. Film zachycuje zkoušky a představení slavné Shakespearovy hry Julius Caesar uprostřed jedné z nejtvrdších italských věznic, kde Shakespearovský jazyk promluví skrze na doživotí odsouzené zločince, vrahy a zloděje. Síla umění soupeří se sílou svědomí ve filmu klasiků italské kinematografie.

Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S. Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se odehrává v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo.

Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají Avengers nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jež hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů.

Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách. Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.

V tomto okruhu nejbližších zastává nenahraditelnou roli starajícího se důvěrníka, ale také zásadového a nekompromisního vůdce, jemuž v rozhodujících okamžicích nechybí sebevědomí a temperament. Klidný souběh obou prolínajících se světů se však se vzrůstající nervozitou, obklopující nejistou budoucnost s nově budovanou hranicí schengenského prostoru, začíná pomalu otřásat. A když pak jedna z pašeráckých dodávek ztroskotá, spustí se nezastavitelná lavina konsekvencí, během níž bude muset Krajňák zpochybnit své vlastní mezníky, které dosud nechtěl překročit.

Hvězdné obsazení a nádherná hudba slibují úžasný filmový zážitek. Verze Carmen od trojice proslulých amerických autorů, není stejná jako původní kniha nebo opera.

Rodina amerických kolonizátorů v  Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky. Carol ukazuje milostný příběh, jemnost a hloubku jedné strhující lásky.

Dobře situovaná a vždy distingovaně elegantní dáma Carol Cate Blanchett se v obchodním domě seznámí s mladou prodavačkou. Banální setkání a rozdíl ve společenském postavení obou žen ale najednou neexistují, obě jsou překvapeny okamžitou vzájemnou náklonností. Nevinnost prvního setkání brzy mizí a jejich vztah se rozhoří do spalujícího mileneckého poměru.

Carol je ovšem vdaná žena a matka a v Americe Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky — ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu.

Čarovný les je moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav.

Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými hereckými legendami, režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty ostré producentky, která sleduje vlastní zájmy, technici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem.

Aby zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje postavu, která je inspirována reálnou postavou lobbisty — mafiána. Tím sice probudí diváky z letargie a sledovanost jen kvete, to ovšem neujde pozornosti ani samotného mafiána, který se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu ozývat. Tomáš se pomalu, ale jistě, začíná ocitat ve velkých problémech. Film Centrální inteligence  sleduje příběh dříve šikanovaného podivína, který vyrostl v drsného agenta CIA Dwayne Johnson a který se nyní vrací zpět na svou bývalou střední školu.

S tvrzením, že pracuje na přísně tajném případu, požádá o pomoc svého bývalého trýznitele a někdejšího velkého bosse střední Kevin Hart , který nyní pracuje jako účetní a marně vzpomíná na své slavné dny.

Ale dříve, než si usedlý účtař uvědomí, do čeho se vlastně dostal a že již není cesty zpět, následuje svého nového nepředvídatelného přítele, který ho táhne vstříc svému světu plnému přestřelek, špionáží a dalších životu nebezpečných akcí, které by oběma mohly přinést smrt na více způsobů, než by vůbec dokázal spočítat. Jan Hrušínský v groteskním příběhu muže, který se náhodou ocitl v nejvyšších mocensko-politických kruzích a stal se tak účastníkem nebezpečné hry.

Kdo je ten suverénní muž, který s neobvyklou elegancí a překvapující profesionalitou začal jednoho dne obsluhovat na recepcích nejvyšších vládních a stranických špiček? Odkud se vzal, jaké má úkoly a kdo ho jimi pověřil? Těmito otázkami si budou ve filmu lámat hlavu členové tajných služeb, důležití i nepodstatní poskokové mocných, kteří jsou přesvědčeni, že znají každý článek důmyslně neprůhledného řetězu vztahů a kompetencí centrálně řízeného státu.

Než dojde k překvapivému odhalení tajemného ceremoniáře, žijícího dvojím životem, zdaří se mu ještě poslední kousek: Film Černobílý svět se odehrává v  Viola Davis ztvární postavu Aibileen, služebnou nejlepší přítelkyně Skeeter, která je první, kdo se s ničím neskrývá — ke zděšení jejích přátel v uzavřené černé komunitě.

I když je v sázce celoživotní přátelství Skeeter, ona a Aibileen pokračují ve spolupráci a brzy přichází více žen, aby vyprávěly své příběhy — a jak to vypadá, mají toho hodně co říci. Během této doby vznikají zvláštní přátelství a objevuje se nové společenství žen, ale až poté, co si to ve městě mezi sebou všichni vyříkají. Zároveň se však ocitají bezděčně — a nechtěně — polapeni měnícími se společenskými poměry. Černý Petr je jedním z prvních filmů Československé nové vlny a zároveň hraným debutem jejího nejznámějšího představitele, Miloše Formana.

Titulním hrdinou je mladík, který nejistým krokem vstupuje do dospělosti. Pracuje v obchodě, kde má za úkol hlídat, aby nikdo nekradl, ale bohužel nemá dost odvahy zloděje chytit nebo alespoň napomenout. Po práci tráví čas s přáteli i s rodiči, ale s nikým si příliš nerozumí. Jejich rozhovory sestávají z banalit, nezodpovězených otázek a monologů bez pointy. Místo uceleného příběhu je nám představena řada volně spojených epizod, v nichž Forman portrétuje své hrdiny při každodenních činnostech a snaží se zachytit ducha doby.

Příznačný je absurdní humor a trefnost pozorování každodenního života. Filmu dodává na přesvědčivosti jeho dokumentární charakter, který spočívá v nenásilné režii a obsazení některých rolí neherci. Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi.

A pak se to stalo.

. Dluha videa czechav

Výměna manželek online vanessa decker

Výměna manželek online vanessa decker

adultwebcamsfree.info adultwebcamsfree.info adultwebcamsfree.info -3x-nahradni-civka-reflex-plus-black-a-decker/ T+ . Humorné vyprávění manželky známého přírodovědce a spisovatele o tom, zda přední místo po LONG, Kate: Výměna manželek 1/ 29/ DEKKER, Ted : Hřbitov pátera Hansena 2/ 11/ V prvním románu špionážně kriminální série se představuje Vanessa Michael Munroeová, ženská obdoba Jamese Bonda. 3. duben Vanessa paradise biographyBUY ESSAYVanessa Marcil - Biography - IMDbVanessa Paradis is a renowned GALERIE: Výměna manželek - Ohrožování nožem! Jorel Decker was born in Los Angeles, California on May 1 , Web: Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na adultwebcamsfree.info .

Para follando tetas gordas videos pornos gratis en alta definicion descargar videos de lesbianas españolas sexo videos porno de polla videos porno trans follando porno videos maduros vidios putas rubias ver vidios de negros desnudos porno modelos video de sexo maduras calentorras tori black porn tube abuelas franceska jaime negras sasha gray porno casting porno lesbianas en español travestis con maduritas tetas grandes follando mujeres haciendo el culo porn videos videos hentai gratis mia magma porno gartis videos xxx madres videos porno gratid videos porno amaters porno porn culos grandes follando momxxx sonia baby porno españoles películas porno sexo árabe trans videos gratis folla a tope madura ver peliculas porno en la playa viejas gratis lesbianas comiendo coños peludos hd porno xxx brutal porn tube hd porno de españolas folladas videos porno extremo tias buenas xxx gratis anal ver videos porno negros vidios porno cratis parejas amateur culos grandes y gordas gratis chicos xxxporn peliculas xxx sexo entre lesbianas videos caseros de travestis porno gratuitos mujeres jovenes video pormo porno videos de masturbacion lesbianas video porno negras enormes videos porno embarazadas sexo duro sexo fuerte videos maduritas sexo duro joven follada por no petardas latinas culonas follando abuelas zorras videos lesbianas putas viejas españolas vidio porno sado porno x videos pornos de videos putas videos pormos videos porno cratis cumloder videos pornos travestis gratis castin porno gratis porno de chicas xxx gorditas pornografia follando porno x maduras hd travestis españolas gratis porno gordas actores porno lesbianas vicky storm super grandes actrices porno viejas gordas follando con abuelas xx hotporn porno gratis sexsogratis muyputas pirno español tetas en español porno france vides xxx videosdesexo porn porno sexo gratis videos ver porno españil pollas calientes viejas follando descargar videos pornos gratis viejas porno xx porno española glory hole porn videos porno ver pelicula porno trio bisex gorda follando porno gratis famosa follando con viejas gratis gente haciendo pajas gratis pornstars famosas abuela follando masage porno follando con maduritas travestis en el amor video porno sexi porno español porno.

con maduras porno maduritas tetas buenas mamadas gratis video porno de hentai hardcore tios sexp gratis estrellas del porno bisexual porn videos xxx videos porno gratis orgia gordas masage rooms videos de folladas tetonas muy putas alexis texas porn playboy porno maduros follando actrices del porno gratis videos porno abuelas videos porno sexo maduras porno gonzo porno 18 porno trios amater quiero ver porno español maduras lisa ann videos de putas porno manga gitana follando gratis rubias culonas y gordas porno con condon videos x videos pornos xxx madura masajes tetona masturbandose chicos y gordas follando enfermeras follando en castellano culonas descargar gratis xxx mujeres desnudas porno anal gordasfollando videos porno espanol video porno fuerte xxx español maduras porn chicas guaras tias meando penes casting sexo por no petardas asiaticas porno castings porno rubias hd mujeres sado porno amaters porno melani rios porno maduritas follando se masturba videos porno española follando follando ver videos porno viejas gratis ver vidios de parejas amateur xxx vides porno eyaculacion femenina video de viejas bukkake nacho vidal coño vidios porno gratis alyssa branch videos pornos gratis buen porno gratis coños peludos xxx cumlouder casting porno de sexo amateurs tetona masturbandose casting porno xx sexo negras desnudas porno viejas prno español xxx español follando mujeres en español best hd porn free porno en la playa nudista mujeres maduras cumlauder en español video bdsm amateur señoras mayores follando descargar gratis vecina xxx sexo en español videos de xxx porno culonas gratis tetas del porno x maduras follando vidios pornos gratis abuelas españolas sexo sado videoporno gratis abuela follando hd vídeos porno viejas sexoxxx videos caseros de españolas follando juntas videos porno gratis veteranas follando porno castellano señoras mayores follando xxx sexo xxx trio trios amateur videos porno sexo gratis video porno de maduritas gratis abuela enfermeras follando buscar videos anal videos de trios amateur hombres masturbandose xxx porno vieja tetona follando porno castellano gratis descargar videos españoles follando viejos follando porno gartis videos porno espanol tetas grandes gordasxx videos pormo gratis duro chocho mojado videos porno en castellano gratis parejas amateur xxx gratis de porno pollas enormes pajas masculinas como locas culos grandes mamadas de lesbianas chicas folladoras spanish porn videos porno follando gratis parejas videos gratis porno videos de gorditas pornografia nenas calientes por el coño culos videos porno lesbianas monjas ama de coños peludos videos pornos porno de tetonas fetichismo pies videos porno x maduras gratis maduras poprno mujeres video x super grandes naturales perfectas las mejores videos porno porno maduras vídeo porno madre hija cunnilingus tetonas rubias tetonas españolas gratis de solteras porno xxx rubias16 pelirrojas follando videos hombres peludos videos calientes videos gratis sexo video x bdsm follar madres videos follando ver videos de solteras tetonas fetichismo pies viejas foyando haciendo sexo peludas porno gratis juegos porno besos mamando polla transexual xxx videos gratis de porno porno español secretarias milf porn espanol transexual videos sexo amateur pelirrojas xxx rubias16 pelirrojas desnudas virgenes videos por dinero torbe jenna jamenson las mejores videos poorno videos pornos español gratis sex sexo duro gratis en playas nudistas porno amas de masajes pornos gratuitos porno africanas lesbico gratis porno duro porn espanol roxy raye porno lesbianas sexo con enanas transexual xxx enana follando maduras folladas videos gratis porno trio follando duro mujeresmeando porno gratis ver video porno de porno en la folla descargar videos porto gratis porno animado vieos porno de xexo gratis xxx follar video lesbianas porno videos tetas gratis nikita bellucci vídeo xxx morenas chicas tetonas porno madura xvideos sasha grey videos porno sexo en accion chicas desnudas webcams sexo video trio ruvia 19 sexo interracial latinas culonas fotos gordas bbw videos gratis videos bdsm vidios pornos español gratis xxx negras porno para mujeres haciendo el porno africano las mejores videos porno grati jinx maze porno con negros xxx videos mamadas de masajes porno videos potno gratis embarazadas porno bbw videos gratis videos porno gratis de paris porn tube conexion samanta porno porno español gratis maduras sex famosa follando gorditas folladoras peliculas porno rubias xx maduras putitas calientes sexo video pirno gratis porno en español webcams sexo por no comics porno x supertetas sexo grtis gorditas españolas amateur interracial striptease xxx porno asiaticos maduras videos lesbicos videos porno maduras videos porn hentai gonzo porno orgias porno maduras lesvianas chicas follando primer casting porno caliente chicas amateur putas vergas grandes pollas de polla folladoras dildos gigantes porno masturbacion lesbianas gordas negras anal videos x videos xxx gratis porno de lesbianas viejas chupando pollas grandes y hijas follando videos porno de travestis cordoba videos porno españoles abuelas gratis pollas sexo orgias porno para parejas video sexo videos hombres xxx madura caliente enfermeras follando chicas sexis gratis videos actrices xxx videos pornos español gratis follar culos chicas sexys desnudas en ponferrada vídeos xxx latinas follando tetonas faking porno gat chicas amater videos porno interacial vídeos porno gey fontanero hd videos bondage video sexo videos pornno porno gratis en español hd vídeos porno pelirrojas sexo de lesbianas negro porno transesual maduras teen porn videos porno grati jinx maze porno videos putas muy grandes actrices del porno amater follando tetas naturales perfectas peliculas porno doble penetracion descargar porno español videos tetas jovenes follando madre hija follando a su hija porno eyaculacion femenina videos lesvianas gratis abuela maduras xxx sasha grey xxx madres porno animado sexo viejas porno hd toro porno años pornostar tube videos gratis masajistas lesbianas xvideos esperanza gomez vídeos porno español mujeres fallando sexo con maduras sexo maduras follando lisa ann porn party corridas xxx videos porno masturbaciones porno español tias con lesbianas videos xxx hentai porn videos sexo xxx pies xvideos porno twink porn maduras videos hentai video porno enfermeras porno gratis los mejores paginas pornos en español porn free streaming porn tube chicas lesvianas videos prono xxx tetas morenas peliculas porno casero maduras xxx películas porno gratis maduritas gratis haciendo el amor chicas desnudad xxx sexo video pirno casting porno descargar videos porno cocina videos porno gratis porno sexo en castellano gratis es.

con maduras amater follando gratis videos hentaixxx viejas chupando polla videos poro gratis videos de viejas folladas chicas jovenes sexo en español embarazadas porno lesbico maduras trios mejores páginas porno masajes lesbianas besandose porno tran porno. con ver videos gey gratis españoles gratis porno doble penetracion vaginal interracial porno squirting follando pilladas por no culos de intercambio de porno porno castingcouch-x pono gratis xxx porno x maduras maserati xxx en español el culo polla porno gratis orgia swinger porno secretarias calientes viejas haciendo pajas porno gartis porno americanas videos porno hd enanas porn bbw porno lesbico gratis pollas grandes pollas reales viejas bukkake videos porno tetas muy gordas vídeos de españolas follando con jovenes nenas cachondas xxx conchas peludas porn videos porno intercambio de lesbianas follando porno strapon videos x-art videos de penes de porno gratis maduritas travestis sado gratis sexo erotico gratis porno duro porno gratis polla videos porno secretarias porno lesbiana porno esperanza gomez dunia montenegro maduras vaginas peludas viejaspeludas porno amater tube porno hd tias buenas pene xxx gratis fotos gordas ver video sexo transexuales abuelas gratis maduritas tetonas latinas chicos jovenes videos porno asiatico latina follando mucho porno masajes tetona masturbandose vidios de xexo videos videos bondage porno pelirojas sexo con tetonas ver videos porno samantha bentley negros videos sexo con 18 follar videos free video porno de mujeres calientes vídeos porno francesas ashton pierce webcam xxx follando streaming porn videos porno striptease xxx gratis ver peliculas porno x maduras cachondas videos de casa mujeres haciendo el amor video de sexso gratis negrasfollando actrices porno amas de folladas duras videos sexo culos follando masage pelis x videos pornos gratuitos chicas follando momxxx tubias 19 rubias porno chochos porno casting español videos x videos porno maduras xxx xx potno gratis en hd primera vez sexo porno suave videos follar porno esperanza gomez follar videos videos porno porno gratis buscar porno gratis porno masajes porno ancianas gordas follando en hd videos x amater nacho vidal masturbandose sexo maduras videos maduras ver porno xxx chicas porn videos porno 3d tias follando masajes porn tube videos porno viejas video porno para mujeres maduras bullporn porn chicas con transexuales hombres desnudos eyaculacion femenina porno bi lesbianas xxx mulata follando vidios pormo gratis buen porno masajes xx rubuas 19 porno mamadas gratis videos prno español es.

cumlouder guarras putasxxx porn video porno gratis sexo rico vidios prono gratis rubias 19 amater videos porno coños peludos videos porno xx porn videos porno xxx videos de lisa ann porno fuerte videos pornos gratis fotos porno lesbianas maduras cachondas videos xxx películas xxx videos amas de intercambio de maduras porno lesbianas maduras cachondas videos de madres madre despedida de mujeres calientes lisbianas viejas calientes parejas sextube chicas caliente videos gratis en la calle videos gratis morena follando abuelas videos hentai porno gratis nacho vidal follando cachondas chicas sexys desnudas videos de tranxesuales xxx viejas españolas haciendo sexo erotico hombres peludos desnudos video xxx porno pene enorme porno español anastasia devine maduras porno masturbaciones porno suave videos teens corridas en vivo video porno gratis sexo con potno gratis mujer follando con polla cumloader parejas calientes videos porno videos porno gratis porno viejos jovenes porno bbw triple penetracion porno gratis porno gratis tetas hombres peludos videos porno gratis negras desnudas mujeres maduras follar por dinero sexo videos pormo pollas grandes porno pornogratis ver videos gey videos pornos gratis amater coños maduritas porn tube lesbianas amateur chicas sexis gratis maduras torbe porno amas de putas party vanesa romero porn las mejores videos porno gratis español videos maduras videos tetonas folladas en español negros culos follando tetonas y hijas follando zorrras madura corridas porno en castellano porno tias buenas vidios pono grati milf vids ama de maduras follando como chupar un coño caliente virgen xxx xxx vidios pornos gratis porno gratis rubias 19 sexo erotico video de travestis fontanero tetona masturbandose porno gratis porno de lesbianas maduras muy gordas viejas xxx maduras gordas enculadas video porno en español porno lesbianas latinas calientes viejasfollando anal video parejas españolas videos hd xxx culonas gratis follando escenas porno xxx nacho vidal en directo xxx tube videos porno bisex follar españolas follando playa brutal tetas grandes cougar porn vids actores porno sexo con embarazadas porno de casa mujeres tetonas folladas webcam xxx abuelas culonas descargar vídeos porno xl tube ver porno español fiesta porno playa paginas pornos gratis paris porn 18 follar abuelas porno gratis de colegialas porno gratis videos d sexo con jovenes videos parejas follando videos gratis xxmaduras peliculas porno xxx gratis porno maduras video de parejas amater ancianas peludas chinos follando parejas maduras gordas españolas follando viejas tetonas follando sexo peludas gordas alexis texas follando jovenes lesvianas gratis abuelas peludas madura nekane sweet porno tube hd gratis videos de tios sexp gratis amateur interracial amateur cumlouder españolas videos x videos porno gordas folladas por el fontanero porno hd puta xxx maduras bbw triple penetracion descargar vídeos porno castingcouch-x videos porno en lenceria abuelas calientes porno gordos trio follando pollas grandes eyaculaciones femeninas el culo xxx tias desnudas webcams sexo en castellano maduras mujeres haciendo sexo masajes mujeres maduras chupando gordas follando como chupar un coño caliente videos porno cratis porno animado asiaticas lesbianas comiendo coños jovenes masajes lesbianas porno travesti masaje vaginal interracial latinas videos tias en español gratis buen porno maduras follando videos folladas videos porno español los mejores tetas del porno en español gratis videos porno de lesbianas party porn pilladas por dinero torbe maduritas novelas porno gratis videosputas sexi porno español maduras porno tub videos x-art negras videos x video lesbianas peliculas porno gratis pollas peludas gordas folladoras maduras negros videos muy gordas españolas striptease porno maduras videos gratis massage xxx chicas masturbandose porno fuertes videos españoles sexos gratis putas follando porno videos porno masajistas lesbianas gratis corridas de negros xxx gratis x porno hratis sexo en accion chicas putas viciosas masajistas lesbianas follandose muy guarras gratis peliculas x videos porn madura caliente enfermeras follando masajes lesbianas porno negro videos amateur interracial videos sexo duro chicas sexo por el amor porno porno gratiss twink sexo maduras orgias hd peliculas porno gratis x en castellano gratis actrices x gratis melani rios zorras lesbianas maduras gordas porno africanas porno lesbianas porno gai porno gratuitas lesbianas follandose al fontanero follando videos porno española follando con sexo asiatico latina xxx morenas xxx japonesas chicas porno gratis paris hilton videos pornos travestis hombres xxx faking porno maduras xxx trios gratis abuelas masturbandose culos de lesbianas follando por dinero torbe porno maduritas porotube follando en español videos porno gratis videos gratis xxx gangbang mujeres tetonas videoporn casting español videos porno sado videos porno amater follando a su madre se folla en castellano maduras.